Poolia Suomi Oy – Yksilöt luovat yhteisen tuloksen

07.11.2022

Henkilöstö- ja rekrytointiyritys Poolian toimitusjohtajan Esa Rantasen ja Tepon yhteinen taival alkoi jo viitisentoista vuotta sitten, kun Rantanen vastasi aiemman työnantajansa liiketoiminnasta. Käytännönläheisen Tepon valmennustyyli puhutteli jo silloin, ja Teppo toteuttikin useamman valmennuksen yrityksen henkilökunnalle.

”Teppo eroaa perinteisistä valmennusyrityksistä siten, ettei hän marssi paikalle 88 kalvon voimin”, Rantanen kertoo.

Vuosien yhteistyö on jatkunut myös Poolialla, jossa Teppo on kouluttanut yrityksen myyjiä ja konsultteja. Valmennusohjelman tavoitteena on parantaa myyjien aktiivisuutta, saada kalenterit täytetyiksi asiakastapaamisilla sekä kehittää asiakaslähtöisiä myyntitaitoja. Käytännössä tavoitteena oli antaa myyjille lisää rohkeutta soittamiseen ja valmentaa heitä kysymään oikeita kysymyksiä.

”Valmennuksen jälkeen soittamisen kynnys madaltui ja siitä tuli osa jokapäiväistä tekemistä. Oikeiden kysymysten avulla puhelua viedään systemaattisesti eteenpäin ja puhelu ei katkea ensimmäiseen kieltäytymiseen”, kuvailee Rantanen.

Yksilöllinen valmennus madaltaa kynnystä soittaa

Koska jokainen myy, on myyntivalmennusta annettu myös konsulteille. Konsulttien myyntitaito painottuu lämpimän asiakassuhteen ylläpitämiseen. Konsulttien tehtävänä on kehittää asiakkuutta, kartoittaa tarpeita ja tarjota palveluita uudelleen. Vaikka konsultit eivät soita kylmäpuheluita kuten myyjät, tarvitsevat hekin varmuutta vanhoille asiakkaille soitteluun.

”Varmuutta soittamiseen saadaan Tepon yksilövalmennuksen avulla. Yksilövalmennuksessa Teppo istuu oikeasti vieressä, tai näin etäaikana Teamsin päässä, kuuntelee puhelun ja antaa vinkkejä”, Rantanen kertoo.

Rantanen kertoo yllättyneensä siitä, miten hyvin yksilövalmennus toimii myös etänä. Yksilövalmennuksessa Teppo on mukana soittamassa puheluita tai tapaamassa asiakkaita. Vinkkien antamisen lisäksi hän myös näyttää esimerkkiä.

”Tepolla on vuosikymmenten kokemus tuloksellisesta myyntityöstä, mikä myös näkyy valmennuksissa. Tällaista käytännönläheistä konseptia ei ole hirveästi saatavilla. Valmennusten avulla saadut tulokset, luurikammon vähentyminen sekä valmennusryhmien hyvä palaute puhuvat puolestaan. Kun tarvetta taas tulee, valitsen Tepon uudelleen”, Rantanen summaa.

Henkilöstö- ja rekrytointiyritys Poolialla on vankka asiantuntemus henkilöstön rekrytoinnista ja vuokraamisesta erityisesti talouden, hallinnon ja IT:n aloilla. Poolia on taitojen löytämisen ja yhdistämisen asiantuntija, tarvitsipa yritys työvoimaa väliaikaisesti tai pysyvästi. Yritys toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Poolia Suomi Oy

Teksti: Oodia / Heta Jyrälä