”Menestyvän myyjän salaisuus on motivaatio ja perusasioiden ylivoimainen hallinta”

Ota yhteyttä Tutustu Teppoon

Myyntivalmen­nuksen tarkoitus

Valmennuksessa kehitetään myyjien henkilökohtaisia myyntitaitoja ja myyntijohdon roolia valmentajana. Valmennusohjelmien kulmakivet ovat asiakaskeskeisyys, käytännönläheisyys ja yksilöllisyys.

Paras tulos saavutetaan, kun myynti ja johto sitoutuu valmennustavoitteisiin ja tekee yhdessä töitä niiden saavuttamiseksi.

Toimintatavat

Valmennusohjelmassa yhdistetään myyntitiimin tulostavoitteet, operatiiviset tavoitteet ja henkilökohtaisten taitojen kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Parhaiten tavoitteet saavutetaan ryhmä- ja yksilövalmennusten  yhdistelmällä, jossa painopiste on henkilökohtaisten taitojen parantamiseen tähtäävässä yksilövalmennuksessa. 

Tavoitteet

Itsensä kehittäminen on myyjän tärkein keino saavuttaa nykyistä parempia tuloksia. Parhaat myyjät erottuvat kilpailijoista henkilökohtaisilla taidoillaan ja tekevät suurimman osan kaupoista.

Tuloksia tuottavat myyjän henkilökohtainen myyntistrategia, motivaatio, sitoutuminen ja henkilökohtaiset taidot myyntiprosessin eri osa-alueilla. 

Tutustu valmennuksiin

19

vuotta valmentajana

1 600+

valmennuspäivää

7 500+

valmennettavaa

”Tepolla on vuosikymmenten kokemus tuloksellisesta myyntityöstä, mikä myös näkyy valmennuksissa.”

Esa Rantanen, Poolia Suomi Oy

Valmennukset

Ryhmä- ja yksilövalmennus

Kehitämme myyntitiimin käytännön tekemistä ja johdon roolia myyjien valmentajana. Painotus on henkilökohtaisten taitojen kehittämisessä ja yksilövalmennuksissa.

Ryhmävalmennukset

Tavoitteena on kehittää myyntitiimin tai johdon tekemistä ryhmävalmennuksessa. Johdon vastuulla on oman myyntitiimin kehittäminen yksilötasolla.

Yksilövalmennukset

Henkilökohtaista valmennusta johtajan tai myyjän tekemisen kehittämiseen.

Puhetilaisuudet

Isommille ryhmille tarkoitetut puhetilaisuudet tai keynote-puheenvuorot.